STATmediana.com
Sklep | Słownik | Forum
Twoje Menu
Forum Rozwadowa
Pogoda dzień
Pogoda noc
Pobierz pliki
Quizy o Rozwadowie
Informacje SMS
KONTAKT
CHAT LIVE
Historia Rozwadowa
Wiadomości
Teksty i filmy
Książka o mieście
Cmentarz parafialny
Znajdź groby
Katalog stron
A to ciekawe...
Filmy o Rozwadowie
Polecamy strony
Nasz Czas - magazyn
Przyjaciele Ziemi
Sebastian Sobowiec
Nasze strony
Koło Wędkarskie
Forum Rozwadowa
Cmentarz-wyszukaj
Sklep on-line
Słownik Regionu
Autorzy książki
Autorzy książki o Rozwadowie

Grażyna Lewandowska ur. 1953 roku, geodeta, zamiłowana we wszystkim co związane z przeszłością. Do Stalowej Woli przyjechała z Jarosławia w 1973 roku, skierowana do pracy w brygadzie geodezyjnej w Hucie “Stalowa Wola”. Przez lata, wrosła w nowe środowisko starając się je poznać głównie poprzez ludzi, wywodzących się stąd. Przy okazji poszukiwania materiałów do monografii o stalowowolskim Banku Spółdzielczym zafascynowała się historią Rozwadowa i okolicznych miejscowości. Tę fascynację mocno pogłębiła praca na badaniem historii rozwadowskiego cmentarza, który jest bardzo szczególnym zapisem o tym co było i o tych co odeszli.

* * *

dr Marek Ziemba ukończył studia socjologiczne na KUL. Swoje zainteresowania naukowe kontynuował na studiach doktoranckich pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Janusza Mariańskiego. Prowadził zajęcia dydaktyczne w Instytucie Przedsiębiorczości i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu z zakresu socjologii organizacji i zarządzania oraz mikrosocjologii. Obecnie pracuje w Instytucie Socjologii tejże uczelni.

Autor kilkuset artykułów publicystycznych, popularnonaukowych i naukowych w prasie regionalnej, krajowej oraz polonijnej. Publikował między innymi w: Echu Dnia, Fecie, Gazecie Wyborczej, Gościu Niedzielnym, Przyjacielu Ziemi, Nowym Dzienniku, Super Nowościach, Sztafecie, Zielonych Brygadach. Współpracował z radiem "Leliwa", "Plus", z Polskim Radiem "Rzeszów".

Od kilkunastu lat członek Polskiego Klubu Ekologicznego "Przyjaciele Ziemi" w Stalowej Woli; wydawca oraz redaktor naczelny biuletynu tej organizacji pt. “Przyjaciel Ziemi”. Autor opracowań: Przewodnik po Klasztorze OO. Kapucynów w Rozwadowie (1994), Zabytki przyrodnicze Kotliny Sandomierskiej (1995), Śmieci bogactwem (1995). Raportów z badań: Świadomość ekologiczna uczestników akcji "Sprzątanie świata - Polska '95" w Stalowej Woli (1996), Wola Rzeczycka dawniej i dziś (1998), Gospodarka odpadami komunalnymi w Stalowej Woli z uwzględnieniem segregacji odpadów (1999), Raport z badań socjologicznych "Palenie szkodzi zdrowiu" (1999), Socjologiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości w regionie tarnobrzeskim. Zarys problematyki (2002), Percepcja wiosny w społeczeństwie. Szkic socjologiczno-etnograficzny (2003).

Redaktor naukowy oraz współautor książki o tematyce socjologiczno-historycznej Rozwadów. Szkice z dziejów miasta (2004).

Obecnie pracuje nad autorską koncepcją poradnika dla “miłośników małych ojczyzn”, dotyczącego samodzielnego prowadzenia socjologiczno-etnograficznych badań terenowych.

O książce | Autorzy książki | Fragmenty książki |Recenzja książki
© 2004-2023 Portal Rozwadow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.