Moje szczenięce lata w Rozwadowie
Sklep | Słownik | Forum
Twoje Menu
Forum Rozwadowa
Pogoda dzień
Pogoda noc
Pobierz pliki
Quizy o Rozwadowie
Informacje SMS
KONTAKT
CHAT LIVE
Historia Rozwadowa
Wiadomości
Teksty i filmy
Książka o mieście
Cmentarz parafialny
Znajdź groby
Katalog stron
A to ciekawe...
Filmy o Rozwadowie
Polecamy strony
Nasz Czas - magazyn
Przyjaciele Ziemi
Sebastian Sobowiec
Nasze strony
Koło Wędkarskie
Forum Rozwadowa
Cmentarz-wyszukaj
Sklep on-line
Słownik Regionu
Książka
Ze wstępu do książki

MOŻESZ ZAMÓWIĆ JESZCZE TĘ KSIĄŻKĘ !!! - KLIKNIJ NA TEN LINK

Rozwadów to dawne miasto. Założone przez Gabriela Rozwadowskiego na mocy przywileju lokacyjnego króla Jana III Sobieskiego w 1690 r. istniało prawie 300 lat. Przestało, ponieważ większy ośrodek od niego - Stalowa Wola - w 1973 r. wchłonął Rozwadów, który od tej chwili stał się “zniewoloną dzielnicą”, którą w zasadzie pozostał do dziś. Wydarzenie to jest także dobrym przykładem procesu globalizacji, który chyba nie jest “objawieniem” naszych czasów, ale rozpoczął się już kilkadziesiąt lat temu – w skali mikroregionalnej. Paradoks ten ktoś nazwał kiedyś “miastem w mieście”. W ubiegłym roku minęło 30 lat odkąd Rozwadów nie jest już samodzielnym miastem. W bieżącym roku Polska zostaje częścią Europy. Historia zatoczyła po raz kolejny wielkie koło – większy pochłania mniejszego.Rozwadów, jako miasto w ciągu blisko trzech wieków istnienia, wykształciło specyficzną formę bytowania - miejskość, którą trudno stworzyć, kiedy na jego terenie zachodzą silne procesy migracyjne, kiedy nie mamy do czynienia z ciągłością pokoleń (rodów), kiedy nie wytworzyła się specyficzna struktura urbanistyczna, czyli rynek - będący centralnym miejscem miasteczka. Te wszystkie elementy miały miejsce w Rozwadowie. Nie zachodziły na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu lat, lecz na przestrzeni lat kilkuset! Miasto z długoletnią tradycją to nie tylko wiekowa historia, ale także skomplikowane procesy społeczno-ekonomiczne. To także niekiedy bolesne wydarzenia odciskające piętno na psychice jego mieszkańców. To również spotykamy w Rozwadowie.

MOŻESZ ZAMÓWIĆ JESZCZE TĘ KSIĄŻKĘ !!! - KLIKNIJ NA TEN LINK

Wspomniane powyżej aspekty stały się podstawą do powstania kilku artykułów, które są w niniejszej książce. Nie stanowią one co prawda jakiejś wyraźnie spójnej całości, bo i to nie było i nie jest celem tej publikacji. Treść zawartą tutaj należy potraktować jako zbiór luźnych refleksji autorów, którzy zaprezentowali wyniki swoich zainteresowań, dociekań i pasji badawczych. Klamrą spinającą jednak te opracowania jest fakt, iż dotyczą one w zupełności Rozwadowa i okolic.

Głównym celem niniejszej pracy było ukazanie zagadnień, które do tej pory w lokalnej literaturze historycznej, etnograficznej nie były podejmowane lub też zostały omówione, ale stanowią informacje rozproszone. W publikacji znalazły się teksty różnych autorów, którzy są regionalistami, miłośnikami “małej ojczyzny”. Są tu opracowania, które ukazują dotąd niezbadane zagadnienia, między innymi etymologię (pochodzenie) nazw rozwadowskich ulic, aspekty związane z przemieszczaniem się koryta rzeki San w okolicach Rozwadowa. W publikacji można się także zapoznać z niezwykle rzadko podejmowaną w lokalnej literaturze kwestią rozwadowskich Żydów.

Nie mniej ważnym celem wydania publikacji jest popularyzacja walorów najstarszej dzielnicy miasta, przypomnienie oraz ocalenie od zapomnienia ludzi, wydarzeń, wspomnień, które wydarzyły się w tym miejscu. To także próba przybliżenia młodemu pokoleniu historii “małej ojczyzny”, tak blisko położonej, niemal na wyciągnięcie ręki. To zagadnienie wydaje się być niezwykle ważnym, zwłaszcza w obliczu łączenia się Polski z Europą w aspekcie gospodarczym i kulturowym.

MOŻESZ ZAMÓWIĆ JESZCZE TĘ KSIĄŻKĘ !!! - KLIKNIJ NA TEN LINK

Tłumacząc się z takiego, a nie innego zakresu tematycznego niniejszej pracy, należy nadmienić, iż największą przeszkodą w jej powstaniu nie okazały się (wbrew powszechnym mniemaniom) względy finansowe (środki zostały zebrane bardzo szybko) lecz trudności w znalezieniu autorów, którzy przygotują teksty na odpowiednim poziomie, a przede wszystkim - przedstawią teksty na czas.

W tym miejscu, chciałbym podziękować serdecznie wszystkim Autorom, którzy przygotowali swoje teksty i wywiązali się z obietnicy współpracy. Nasza wspólna praca przyniosła wymierny efekt.

Marek Ziemba
Stalowa Wola-Rozwadów, maj 2004

-----
Marek Ziemba (red.), Rozwadów. Szkice z dziejów miasta, Stowarzyszenie Literackie "Witryna", Stalowa Wola 2004, ss. 112.

O książce | Autorzy książki | Fragmenty książki |Recenzja książki
© 2004-2024 Portal Rozwadow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.