Maria Rehorowska, Rozwadów nad Sanem i Charzewice w konspiracji sowieckiej i antyniemieckiej

Książki regionalne

Cena:59.00
wysyłamy w ciągu 24h

Najnowsza książka Marii Rehorowskiej podejmuje temat bardzo szeroki. Półwieczna działalność bardzo szeroko rozumianej konspiracji w Rozwadowie i Charzewicach, począwszy od Narodowej Organizacji Wojskowej, a skończywszy na Solidarności, to temat frapujący, bardzo obszerny i nie do końca jeszcze poznany. Książka zawiera bardzo wiele rozdziałów. Ich tematyka obejmuje regionalne ujęcia Narodowej Organizacji Wojskowej w Rozwadowie, Nisku a nawet Tarnobrzegu. Zawarto w tej części, podobnie jak w całej publikacji liczne biogramy oraz reprodukcje historycznych zdjęć i dokumentów. W kolejnych rozdziałach przedstawiono Placówkę Walki Zbrojnej i Armii Krajowej Wilcze Łyko, konspirację antyniemiecką w węźle kolejowym w Rozwadowie, rozwadowską Górkę i jej konspiratorów, jest również rozdział poświęcony rozwadowskim i charzewickim członkom organizacji z Rudnika Orlęta oraz tarnobrzeskiej Młodzieżowy Ruch Oporu. Książkę kończy historia Solidarności w tym regionie.

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu
Stalowa Wola 2006
stron: 615
okładka miękka, foliowana

Waga tej książki: 0.8 Kg